Доц. Марина Стефанова

Доц. д-р Марина Стефанова е директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, директор на ESG Lab и ESG Academy. Председател на Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ) и изпълнителен директор на фондация ФЕБ. Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox“ към фондация „Каузи“.

Share This Speaker