Доц. Петър Чобанов

Доц. д-р Петър Чобанов е подуправител, ръководител на управление „Банково“ и член на Управителния съвет на БНБ .

Народен представител в 43-то Народно събрание; министър на финансите в периода май 2013 г. – август 2014 г.; председател на Комисията за финансов надзор в периода 2009 г.-юни 2010 г.; изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози в периода 2005 г.-май 2009 г.

Директор на Институт по икономика и политики към УНСС.

Преподавател в УНСС.

Share This Speaker