Дончо Донев

Дончо Донев е началник управление „Капиталови пазари“ в Пощенска банка. Той отговаря за управлението на дейностите на банката, свързани с глобалните пазари, включително – управление на активи и пасиви, валутна търговия, продажба на финансови продукти, дистрибуция на взаимни фондове, инвестиционно банкиране, брокерски и попечителски услуги, и услуги като банка-довереник.

Под негово ръководство екипът на „Капиталови пазари“ постига няколко топ позиции за Пощенска банка в престижни класациите като – най-активната банка на местния паричен пазар, водещ доставчик на комплексни деривативни решения в България за чуждестранни и местни клиенти, и № 1 банка-попечител в класацията на Global Custodian в продължение на десет последователни години.

Дончо Донев има над 20-годишен професионален опит на финансовите пазари. Той е успешен висш ръководител, който притежава докторска степен по финанси, MBA от London Business School и CFA сертификат. Има богат опит в управлението на портфейли, инвестиционното банкиране, както и в операциите с финансови инструменти. Той е и председател на Арбитражния съд към Българската фондова борса от 2010 г. досега.

Share This Speaker