Доц. д-р Атанас Георгиев

Доц. д-р Атанас Георгиев е Декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Издател и гл. редактор на бизнес-изданията сп. „Ютилитис” и. „Фасилитис“. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България. Член е на International Association for Energy Economics. Член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и член на УС в Индустриален клъстер „Електромобили“. От декември 2022 г. е и независим член на Надзорния съвет в УниКредит Булбанк АД.
Консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в „Пъблик сървисис” (от 2010 г. досега). Част от екипа на Контролиращия управител по делото AT.39767 BEH Electricity (2016-2021 г.).
Защитил е дисертация на тема „Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България“ и е завършил магистратури по „Енергийна икономика“ и по „Финанси и банково дело” в Стопанския факултет на СУ. Участвал е в редица специализации във водещи институции: IVLP програмата на Държавния департамент на САЩ, Generation Next на Россотрудничество, курсове в Public Utility Research Center (Флорида), Florence School of Regulation, Azerbaijan Diplomatic Academy и др.

Share This Speaker