доц. д-р Галина Димитрова

Доц. д-р Галина Димитрова, дм. е началник на Детско очно отделение в УМБАЛ „Александровска“ и преподавател в катедра „Офталмология“ на Медицинския факултет към Медицински университет – София. Завършила е медицина в МУ – София. Работи две години по разпределение като педиатър. От 1991 г. е асистент в Клиниката по очни болести в Отделението по съдови и възпалителни заболявания, а от 1994 г. е асистент в Детско очно отделение. През 1994 г. придобива специалност по офталмология.

Специализира в Университетската очна клиника в Цюрих, Швейцария, в Отделението по страбология и невроофталмология. През 2003г. специализира офталмопедиатрия и страбизъм в Гранд Рапидс и Роял Оукс, Мичиган, САЩ.

Има общо 101 публикации в специализирани научни списания  – главно в сферата на очедвигателните разстройства, консервативното и хирургичното лечение на страбизма; 22 статии в чуждестранни списания, от които 6 с импакт фактор и 3 публикувани резюмета в списания с импакт фактор; две монографии и едно ръководство, участие в учебник по очни болести за студенти-медици (4 глави).

 Участвала е в над 70 офталмологични симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина – Виена, Барселона, Оксфорд, Цюрих, Сант Гален, Тюбинген и др.

Share This Speaker