доц. д-р Снежина Михайлова

Завършва медицина през 1999 г. в Медицински университет – София. Работи в клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“ от 2000 г. Има призната специалност по „Клинична имунология“ от 2006 г. Придобива научно-образователна степен „доктор“ през 2007 г. с проучвания върху имуногенетиката на множествената склероза. Специализира в областта на имунологията и молекулярната биология през 2003 г. в Northern Ireland Tissue Typing Laboratory, City Hospital, Belfast, а през 2007 г. в The University of Nottingham, UK. Разработва и въвежда алгоритъм за молекулярна диагностика на митохондриалните заболявания. Специалист в областта на Real-Time диагностика, вкл. инфекциозни заболявания, както и в имунодиагностиката и терапия на имунни дефицити, хронични възпалителни заболявания и инфекции, автоимунни заболявания, репродуктивни нарушения. Научните ѝ интереси са свързани с туморната имунология, имунодефицитите и невродегенеративните заболявания.

Участва в обучението на лекари, сестри, лаборанти и специалисти с немедицинско образование в областта на клиничната имунология към катедра „Клинична имунология“, МУ-София.

Има над 60 публикации, научни съобщения и доклади, участия в национални и международни научни проекти.

Член е на Българската асоциацията по клинична имунология и на Европейската асоциация по имунни дефицити.

Share This Speaker