Д-р Деян Радев

Д-р Деян Радев е доцент по финтех и банкиране в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Между 2013 и 2020 г. е асистент професор по финанси в университетите във Франкфурт и Бон, където преподава банкови регулации, емпирични финанси и банкиране. През 2020 г. се завръща в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в рамките на Национална научна програма „Петър Берон“ за привличане и реинтегриране на успешни български изследователи обратно в български университети. Преподава курсове по финтех, корпоративни финанси и банкови регулации.

Д-р Деян Радев завършва специалност „Икономика“ в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска програма по „Международни бизнес-икономически отношения“ в Университет Констанц, Германия. Защитава с най-високо отличие (summa cum laude) докторска степен по финансова икономика и системен риск в университета Гьоте Франкфурт, за което получава националните награди за най-добра дисертация на Deutsche Bundesbank и на Немския институт за капиталови пазари (Deutsches Aktieninstitut). Индикаторите за системен риск на д-р Радев са внедрени и се използват ежедневно от Европейската централна банка (ЕЦБ).

Д-р Радев има редица публикации в реномирани, световно-известни научни журнали като Journal of Banking and Finance, Journal of Risk и International Review of Economics and Finance, и е публикувал монографии в Springer Verlag и технически документации в ECB’s Financial Stability Review и други. Научните проекти на д-р Радев са представяни пред Борда на Федералния резерв, Европейската централна банка, Английската централна банка, Немската централна банка, Банката за международни разплащания, конференциите на Американската икономическа асоциация, Европейската икономическа асоциация и др.

Освен в областта на системния риск, д-р Радев има научни интереси в областите: блокчейн, финтек и дигитализация, финансова икономика, банкови и финансови регулации, банково преструктуриране, финансова стабилност, управление на риска, държавен банкрут, политическа икономия и приложна иконометрия. Членува в Асоциацията за дигитално евро и Американската и Европейската икономическа асоциация.

Share This Speaker