д-р Диана Аргирова

Д-р Диана Аргирова е специалист педиатър и неонатолог с 30 години опит и интереси в областта на неонатологията.
Завършва Медицински университет – Пловдив през 1992 г.
Своите специалности „Детски болести“ и „Неонатология“ придобива през 2000 г. и 2005 г. През 2011 г. завършва „Социална медицина“ и здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив.
През годините д-р Аргирова е участвала като лектор в редица обучения за настоящи и бъдещи родители на теми, свързани с грижи за новороденото, хранене през първата година и др.

Share This Speaker