Д-р инж. Иван Желязков

Д-р инж. Иван Желязков е Зам.-председател на Съвета на директорите на ЦЕРБ и Управител на „ЦЕРБ Солар“.

Д-р инж. Иван Желязков има дългогодишен управленски опит в енергетиката. Бил е заместник-председател на Съвета на директорите на „Национална електрическа компания” (НЕК) ЕАД и член на Съвета на директорите на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД.

Той е Доктор по икономика, с докторантура по „Енергийна сигурност“, магистър по Електроенергетика от Техническия университет и магистър по Международни икономически отношения от УНСС. Специализира „Банки и банков мениджмънт” в Института за следдипломна квалификация при УНСС. От началото на 2014 г. Иван Желязков е Председател на Съвета на директорите на „Контактни елементи” АД, както и член на СД на „ЦЕРБ“ ЕАД и управител на ЦЕРБ „Солар“.

Член е на УС на Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕБ). 

Share This Speaker