д-р Красимира Христова

Д-р Красимира Христова е общопрактикуващ лекар и педиатър с над 30 години опит. Завършва Медицинския университет – София през 1983 г. Придобива специалност „Детски болести“ през 1989 г.

Участва в многобройни национални и международни конгреси и семинари.

Практикува в 28 ДКЦ в София.

Share This Speaker