д-р Мариела Даскалова

Д-р Мариела Даскалова е лекар с 25-годишна академична практика в Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ на Медицински университет – Пловдив и има същата специалност. Преминала е през редица международни курсове за следдипломна квалификация в областите анатомия, хистология и цитология, ембриология, майчино-фетална медицина, ултразвукова ембриология и анатомия на плода, репродуктивна медицина, диагностика и лечение на инфертилитета и др.

Има няколкогодишен стаж като лекар ембриолог в ин витро центрове, а от 2012 г. работи като лекар в Център по репродуктивно здраве “Д-р Васил Даскалов” в Пловдив. Медицински консултант за мъжки фертилитет.

Съосновател и постоянен медицински консултант на сдружение „Зачатие“ – първата пациентска организация, която от 2004 г. защитава правата на пациентите с репродуктивни проблеми в България.

Share This Speaker