гл. ас. д-р Огнян Младенов

Д-р Огнян Младенов завършва висшето си образование в Медицински университет – София през 2011 г.
В периода 2012-2016 г. специализира очни болести в Клиниката по очни болести към УМБАЛ „Александровска“.
През 2016 г. придобита образователна и научна степен „Доктор“ към столичния медицински университет с тема на дисертацията „Динамика в състоянието на ретината при недоносените деца“.
От 2012 г. до момента е лекар в Детско очно отделение на Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Александровска“. В периода 2016 г. –2018 г. е лекар – асистент към Катедра по офталмология на МУ – София. От 2018 г. до момента е лекар – главен асистент към същата катедра на висшето учебно заведение. Преподава на студенти по медицина, дентална медицина, специализиращи лекари по очни болест, педиатрия и обща медициа.
От 2012 г. е член на Българско дружество по офталмология, a от 15.12.2021 г. на Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика.
Участва в над 24 конгреса у нас и в чужбина. Има 20 научни публикации – самостоятелни и в съавторство. Участва в написването на Учебник по очни болести за студенти по медицина и дентална медицина.

Share This Speaker