д-р Сергей Славов

От 2010 г. до момента д-р Славов е главен асистент в Родилна зала на СБАЛАГ „Майчин дом“ и в Катедра по акушерство и гинекология на Медицински университет – София. Завършва МУ-София през 2003 г. Придобива специалност Акушерство и гинекология през 2009 г. През 2020 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ след защита на дисертационен труд, свързан с особеностите в протичането на бременността и раждането след ин витро фертилизация. Приоритет в професионалната му дейност са репродуктивната медицина, проследяване на бременността и раждането.

Има сертификати и квалификации от курсове по ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството, колпоскопия, лапароскопия, гинекологична ендокринология.

Член е на Български лекарски съюз и Българско дружество по акушерство и гинекология. Ежегодно участва в национални и международни конгреси и семинари по специалността и в конгресите на Европейската асоциация по стерилитет и човешка репродуктивна ембриология.

Share This Speaker