д-р Славяна Галева

Д-р Славяна Галева е специалист акушер-гинеколог и дипломиран специалист в областта майчино-фетална медицина.

От 2016 г. до 2018 г. провежда специализация по фетална медицина и придобива диплома за компетентност при проф. д-р Кипрос Николаидес и проф. д-р Ранджит Аколекар в King`s College Hospital, Лондон, Великобритания.

Научен сътрудник е при провеждането на проучвания в областта на скрининг и превенция на хромозомни заболявания, прееклампсия, преждевременно раждане, фетална ретардация и мъртвораждаемост.

Автор и съавтор на статии, свързани с неинвазивна пренатална диагностика чрез свободна ДНК в майчина кръв.

От 2020 г. до 2021 г. провежда обучение и успешно полага изпити в областта на медицинска генетика и имунология в Harvard Medical School, Бостън, САЩ.

Участва в множество конгреси в България и чужбина, привърженик на медицина базирана на доказателства.

Създател е на форум Collegium Medicum.

Ежегодно участва в благотворителни форуми в слаборазвити страни и част от екипа, съставил първия форум по фетална медицина за източна, централна и южна Африка.

Share This Speaker