д-р Васил Даскалов

Д-р Васил Даскалов е акушер-гинеколог с над 30 годишна лекарска практика в България и в чужбина. Има призната специалност по акушерство и гинекология. Преминал е през редица международни курсове за следдипломна квалификация по майчино-фетална медицина, ендоскопска гинекологична хирургия, ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, фетална медицина, асистирана репродукция и др.

В няколко болници е водил раждания, ин витро процедури и гинекологични операции, а през 2012 г. създава и ръководи Център по репродуктивно здраве “Д-р Васил Даскалов” в Пловдив.

Работи в областите: майчино-фетална медицина, профилактика на репродуктивно здраве, диагностика и лечение на стерилитета, перинатална медицина, фетална морфология, проследяване на нормална и рискова бременност.

Share This Speaker