д-р Явор Пукалски

Д-р Явор Пукалски, началник „Отделение по детска ортопедия и травматология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ детски ортопед-травматолог
Д-р Явор Пукалски завършва медицина в Медицински университет – София през 2011 г. От 2012 г. е част от екипа на Отделение по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от 2015 г. е асистент към същото отделение. През 2019 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ след защита на дисертационен труд на тема „Лечение на острата фрактура – луксация на Монтеджия в детска възраст“.
От началото на 2023 г. д-р Пукалски оглавява уникалната за България Детска травматология.
Професионалните му интереси включват фрактури и травми на опорно-двигателния апарат при деца, лакътни увреди, политравматични пациенти, гръбначни изкривявания, ходилни проблеми при деца и подрастващи, ултразвукова диагностика на тазобедрената става при новородени.
Д-р Пукалски провежда лекции на студенти и спешни медици, както и взима участие в редица български и чуждестранни форуми. Има преминати курсове и специализации в страната и чужбина – Швейцария, Великобритания, Турция и др.
Част от завършените курсове са: AO Trauma Shoulder and Elbow Seminar – 2022; Ехографска диагностика на тазобедрената става по метода на Граф – 2019; AO Trauma Master Course: Managing Pediatric Musculoskeletal Injuries – 2018; EFORT Basic Science course – 2018; EFORT Travelling Fellowship – Турция – 2017; Първи български курс на проф.Граф по ехография на тазобедрената става за диагностика и лечение на DHH у новороденото – 2017; The 22nd Surgery of the Adult foot and Ankle Course – Великобритания – 2017; AO Trauma: Current principles of fracture management roadshow – 2016; BOTA-AAOS(American Academy of Orthopedic Surgeons) Elbow Program – 2016; AO Trauma: Advanced Principles of Fracture Management – Швейцария – 2015; AO Trauma: Basic Principles of Fracture Management – 2015; Microsurgery – Гърция – 2014.
Д-р Явор Пукалски е секретар на Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), заместник-председател на „Секция по детска ортопедия и травматология“ към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), както и национален преподавател и секретар по образователна дейност към AO Trauma – България.
Отличен е с награда на Български лекарски съюз – Млад лекар на годината – 2019 г., както и „Лекар на годината” на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ по повод 70-годиния юбилей на спешната болница.

Share This Speaker