Драгомир Иванов

Драгомир Иванов е водещ експерт в областта на водородните технологии, с над 10 години опит в сферата. Той е основател и мажоритарен акционер в Грийн Иновейшън – компания разработваща технологии за производство, съхранение и потребление на водород, създадена през 2016 г. Годините натрупан опит му позволяват да реализира успешно редица проекти в сътрудничество с водещи научни институции в страната и чужбина. Стремежът към постоянно усъвършенстване води до създаването на технология за импулсна електролиза с КПД от над 85%, което я поставя сред най-ефективните в световен мащаб. Г-н Иванов е инженер по образование, автор на два патента. Към момента е посветен изцяло на развойна дейност в България, търсейки решения за намаляване на вредните емисии и популяризирането на водородните технологии.

Share This Speaker