Евгени Василев

Евгени Василев ръководи ARCO REAL ESTATE България от 2008 г. Преди 2008 г. заема различни управленски длъжности в сферата на недвижимите имоти, инвестиционното посредничество и обществените поръчки. От 2016 г. е член на „УС на Национално сдружение недвижими имоти”, България.

Средното си образование е завършил в руската гимназия „А.С.Пушкин”, като след това придобива последователно няколко магистърски степени в Университета за национално и световно стопанство: Магистър по маркетинг и мениджмънт, Магистър по туризъм, Магистър по бизнес с недвижими имоти. Освен това Евгени Василев е лицензиран брокер на Софийска стокова борса, както и Лицензиран оценител на недвижими имоти. Свободно владее Английски и Руски език, притежава основни познания по Испански, Италиански и Арабски език. Женен, с три деца.

Share This Speaker