Галина Максимова

Инж. Галина Максимова е експерт с дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. Завършила е Университет по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Промишлено и гражданско строителство”. Работила е в „Софстрой”, след което в отдел „Държавни имоти” в Столична община. От 1992 г. е собственик и управител на агенция за недвижими имоти Софконсулт ЕООД. Председател на Комисията по професионална етика към Националното Сдружение Недвижими Имоти (НСНИ). През годините Галина Максимова се е утвърдила като един от водещите и разпознаваеми специалисти в сектора. Носител е на Специалната награда на Imoti.net от конкурса през 2023 г. за принос в коректната работа в бизнеса с недвижими имоти.

Share This Speaker