Георги Илчев

Георги Илчев, физиотерапевт с 20-годишна професионална практика.

Автор на над 20 научни статии и публикации в областта на физиотерапията и Боуен терапията.

Акредитиран, международен, старши инструктор по Боуен терапия към Австралийската академия за Боуен терапия (ААБТ) и председател на Българската асоциация по Боуен терапия (БАБТ). Изключителен представител на ААБТ за България.

Share This Speaker