Георги Цонев

Георги Цонев е Директор Инвестиционно банкиране на УниКредит Булбанк

Георги Цонев има дългогодишен опит с фокус в сделки за сливания и придобивания, натрупан във водещи консултантски компании. Той е участвал в знакови трансакции в България и региона като неговият професионален опит включва консултиране във всички етапи от развитието на български предприемачи и международни инвеститори опериращи в различни сектори на икономиката .

Share This Speaker