Проф. д-р Георги Забунов

Проф. д-р Георги Забунов е ръководител на катедра „Недвижима собственост“ и декан на Бизнес факултета на УНСС. Има близо 30 годишен опит в сферата на висшето образование. Обучава студенти по специалността „Недвижима собственост“ от самото създаване на едноименната катедра през 2007 г., а от  2016 г. е неин ръководител. Випускниците на тази специалност наброяват вече над 1000 души, като само към момента се обучават 200 бакалаври и 30 магистри. Макар и не толкова впечатляващи като брой, към катедрата се обучават и докторанти, някои от които вече успешно са защитили докторската си степен.

Катедрата издава първото (и единствено за сега) специализирано научно списание у нас по проблемите на икономиката на недвижимата собственост – „Недвижими имоти и бизнес“.

Share This Speaker