Георги Ангелов

Георги Ангелов е старши икономист в Институт „Отворено общество“ с интерес към икономическо развитие, фискална политика и структурни реформи. Член е на Американската икономическа асоциация. От 2004 до 2015 е член на управителния съвет и заместник-председател на Българската макроикономическа асоциация. Консултативен член е на работната група „Европейски семестър“ към Съвета по европейските въпроси, експерт към СВРР-Washington по бюджетна прозрачност. Завършил е финанси, има редица специализации и квалификационни курсове. През 2011 година бе удостоен с наградата „Черноризец Храбър“ на Съюза на издателите.

Тема: „Откъде идват парите ни и за какво ги харчим“

Share This Speaker