Георги Ангелов

Георги Ангелов е старши икономист в Институт Отворено общество – София с интереси в публичните финанси и икономическото развитие. Притежава бакалавърска и магистърска степен по финанси, както и е преминал редица специализации и обучения, включително от Wharton School (Coursera), МВФ, Световната банка. От 2004 до 2015 е член на управителния съвет и зам-председател на Българската макроикономическа асоциация. Консултативен член на работна група 31 за Национална програма за реформи, и др. От 2004 като експерт към International Budget Partnership – Washington участва в регулярен мониторинг на прозрачността на държавния бюджет в България.

Share This Speaker