Георги Бисерински

Георги Бисерински e изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria, финансов директор на Investor Media Group и член на управителния съвет на Инвестор.бг АД. Има над 20 години опит в областта на финансите, инвестициите и медиите, като допринася за утвърждаването на качествената бизнес и финансова журналистика. Автор е на редица статии и анализи в областта на капиталовите пазари.


Преди да се присъедини към Investor Media Group Георги Бисерински е портфолио мениджър в инвестиционен посредник “КД Секюритис” ЕАД, а по-късно и изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.


Георги Бисерински има бакалавърска и магистърска степен по „Финанси“ от УНСС. Притежава сертификат за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Share This Speaker