Инж. Христо Гилищаров

Христо Гилищаров е отговорен за регионалното бизнес развитие на ФАНУК България EOOД, включващо Гърция, Кипър, С. Македония и Албания, с център в България. FANUC е фокусиран върху развитието на индустриалната роботизация и автоматизация за различни индустрии в световен мащаб.

Основна негова цел e повишаването на конкурентоспособността на производствата в региона чрез разработване на решения за роботизация и автоматизация, съобразени с изискванията на конкретните индустрии в отделите държави.

Завършил е Технически Университет – София, притежава Магистърска степен по Бизнес Администрация от City University of Seattle, както и следдипломна квалификация от Stanford Graduate School of Business.

Share This Speaker