Христо Стоянов

Христо Стоянов e Мениджър „Връзки с институционални мандати, Скандинавски страни, Балтика и ЦИЕ“ в Европейски инвестиционен фонд.

Христо Стоянов управлява институционалните мандатни взаимоотношения на Европейския инвестиционен фонд в България. Той се присъединява към офиса на ЕИФ в София като мениджър през 2011 г., отговарящ за операциите на български холдингов фонд, прилагащ финансови инструменти, включително гаранции, стартови ускорители и рисков капитал.

Той структурира нов рисков капитал и кредитни инициативи, изпълнявани чрез диверсифицирано портфолио от фондове за дялово участие и ангажименти за споделяне на риска към местни кредитни институции. 

 

Share This Speaker