Илиан Георгиев

Илиан Георгиев е член на Управителния съвет на “Българо-американска кредитна банка” АД от Януари 2012 г.  От Септември 2013 г. е назначен за Изпълнителен директор, а от Юли 2017 г. е избран за Главен Изпълнителен директор.

От 2011 г. до назначаването му за Изпълнителен директор заема поста Директор дирекция „Кредитиране“ в банката. Преди да се присъедини към ръководния екип на „Българо-американска кредитна банка“ АД, в периода Септември 2003 г. – Ноември 2011 г., заема мениджърски позиции като Ръководител управление „Големи корпоративни клиенти“ и Заместник-ръководител на управление „Корпоративно банкиране“ в „Юробанк И Еф Джи България“ АД (Пощенска банка).

В периода Април 1998 – Август 2003 г. е част от екипа на „Стопанска и инвестиционна банка“ АД, като през 2001 г. е назначен на поста ръководител отдел „Корпоративни кредити“.

Илиан Георгиев е магистър по икономика от „Университета за национално и световно стопанство“, специалност „Счетоводство и контрол“. 

 

Share This Speaker