Илия Лингорски

Илия Лингорски е член на Управителния съвет на Българската народна банка с шестгодишен мандат от 18 юни 2022 г.

Образование

1988 –1995

Магистър, Химикотехнологичен и металургичен университет.

Професионална кариера

От 18 юни 2022

Член на Управителния съвет на Българската народна банка с 6-годишен мандат;

Юни 2018 – юни 2022

Главен икономист, Българска банка за развитие;

Ноември 2017 – юни 2018

Икономически съветник на Управителния съвет, Българска банка за развитие;

2010 – 2017

Регионален директор за Централна и Югоизточна Европа, ECORP International / ECORP Energy

2006 – 2009

Икономически директор, Калиакрия ризорт (група компании Linexa property);

Декември 2003 – септември 2005

Заместник-министър на финансите и ръководител на Държавното съкровище, Министерство на финансите на Република България;

Юни – декември 2003

Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за национална туристическа реклама и информация;

Януари – юни 2003

Съветник и член на политическия кабинет на вице-премиера и министъра на икономиката, Министерски съвет на Република България;

Септември 1999 – септември 2002

Мениджър за финансова политика и стратегическо планиране, Европейска банка за възстановяване и развитие, Обединено кралство;

Ноември 1997 – август 1999

Вицепрезидент; директор, Renaissance capital, Русия;

Януари – октомври 1997

Стажант-анализатор в отдела за контрол на риска на трезора, Европейска банка за възстановяване и развитие, Обединено кралство;

1995 – 1996

Демонстратор и компютърен асистент, Университет Оксфорд, компютърно обслужване, Обединено кралство;

1993 – 1996

Външен експерт, XXXVI и XXXVII Народно събрание на Република България;

1993 – 1994

Външен консултант, UNESCO & UNDP, Бeлгия;

1989 – 1994

Програмист, системен администратор и лаборант, ЕЛХИМ инженеринг.

Други професионални дейности

Септември 2021 – юни 2022

Член на Управителния съвет на Инвестиционния фонд към инициативата „Три

морета“ (представител на Българската банка за развитие като акционер в управлението на фонда), Люксембург;

От май 2019

Съпредседател на Комитета по енергетика и инфраструктура на Европейската лига за икономическо сътрудничество;

От май 2017

Член на Университетския съвет, Американски университет в България;

Май 2014 – май 2017

Настоятел, Американски университет в България;

2013 – 2019

Председател на Българската секция на Европейската лига за икономическо сътрудничество

2004 – 2008

Член на Управителния съвет, Банкова консолидационна компания АД;

2004 – 2006

Председател на Надзорния съвет, Българска банка за развитие (Насърчителна банка)

Декември 2003 – септември 2005

Подуправител за България, Международен валутен фонд;

Съпредседател на преговорния екип по Глава 6 „Политика на конкуренцията“, с която през

2004 г. успешно приключва преговорния процес по присъединяването на България към Европейския съюз;

Ръководител на Националния фонд;

Председател на Националния съвет по преструктуриране и развитие на стоманодобивната промишленост в България;

Член на Националния съвет за наука и иновации към Министъра на образованието и науката;

Член на Междуведомствения съвет по интеграция в НАТО към Министерския съвет;

Април – декември 2003

Член на Съвета на директорите – ИПК „Родина“ АД.

Академичен и научен опит

От октомври 2021

Хоноруван преподавател; Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра Икономика;

От септември 2019

Член на екипа на Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси;

1995 – 1996

Изследователска работа по приложения на системи с изкуствен интелект за

моделиране на материали – Политехнически институт на Гренобъл, Франция;

1994 – 1996

Изследователска работа по приложения на системи с изкуствен интелект за моделиране на материали, Университет Оксфорд, Обединено кралство.

Share This Speaker