Иван Щериев

Иван Щериев е главен изпълнителен директор на Македонската фондова борса в Скопие от 2005 г. Преди да заема ръководството на MSE, той е бил директор на отдела за търговия с ценни книжа на Македонската фондова борса, Скопие. Работил е за кратко във Bank Rehabilitation Agency в Македония.

Участва в екипа, отговарящ за създаването на фондовата борса в Република Македония. Той също така е член на Съвета на македонския централен депозитар на ценни книжа и комисар на Комисията за сигурност и обмен в Македония. Участва в няколко работни групи, отговорни за изготвянето на закони и подзаконови актове, свързани с ценните книжа. Г-н Стериев е редовен преподавател по македонските курсове на SEC за лицензиране на брокери и е говорител на много международни конференции.

Иван Стериев е и председател на Надзорния съвет на SEE Link (SEE Link е проект, стартиран от фондовите борси на България, Македония и Загреб с цел създаване на регионална инфраструктура за търговия с ценни книжа, листвана на тези три пазара. подкрепена от Европейската банка за възстановяване и развитие).

Share This Speaker