Иван Велев

Иван Велев е портфолио мениджър в ACT Commodities. Специализиран в снабдяването с гаранции за произход на възобновяема енергия и Со2 компенсационни сертификати, Иван помага на организациите да разработят стратегии за редуцирането на своите директни и индиректни емисии. В допълнение към разширяването на портфолиото си от производители и доставчици на възобновяема енергия, Иван се фокусира върху развитието на бизнеса в публичния и частния сектор в България, Северна Македония, Грузия, Босна и Херцеговина, Черна Гора и Косово, както и в рамките на източноевропейските пазари. 

Share This Speaker