Иван Зайков

Г-н Иван Зайков е завършил Кеймбридж, където през 2015 г. специализира мениджмънт и бизнес администрация. Преди това е завършил маркетинг и мениджмънт и повече от 20 години е професионално ангажиран в областта на устойчивостта и зеленото строителство, включително е сертифициран като консултант за немската система за устойчиво строителство DGNB. Г-н Зайков е дългогодишен директор на AGC Flat Glass в България, а в момента работи и като съуправляващ директор в офисите на AGC в Македония, Чехия, Черна гора, Сърбия, Румъния и Косово.

Иван Зайков е основател и член на Управителния съвет на Български съвет за устойчиво развитие от 2009 г. и негов председател от 2021г.

Share This Speaker