Иван Велков

Президент на ФИАБЦИ България и вицепрезидент на Световният съвет на експертите на Международната федерация на специалистите по недвижими имоти – ФИАБЦИ Интернешънъл.

Председател на УС на Българска фасилити мениджмънт асоциация и на Фондация Интерактивна България, заместник председател на Фондация Софийски дискусионен форум. Член е на УС на Българската Стопанска камара.

Иван Велков e икономист, завършил Столичният Университет по икономика и бизнес в Пекин. Има специализации по китайски език в Пекинският университет по езици и култура, по политически науки към Съвета на Европа, по националната програма ,,Управленски умения” към Българско училище за политика, както и към Националната асоциация на реалторите на САЩ и Международният институт по управление на недвижими имоти в Чикаго.

Бил е управител на Колиърс Интернешънъл, регионален партньор в Колиърс Югоизточна Европа, регионален директор в Райфайзенбанк България, преподавател ,,Управленско консултиране” в катедра ,,Мениджмънт на недвижима собственост”в УНСС, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти, както и заместник председател на Столичният общински съвет.

Има многогодишен опит като консултант, мениджър и преподавател в международни и български компании и университети, в които е управлявал и обучавал екипи за работа по инвестиционни проекти, както и като член на управителните органи на български и международни професионални и браншови организации.

 

Share This Speaker