Иван Велков

Президент на ФИАБЦИ България и вицепрезидент на Световният съвет на експертите на Международната федерация на специалистите по недвижими имоти – ФИАБЦИ Интернешънъл.

Председател на УС на Българска фасилити мениджмънт асоциация и на Фондация Интерактивна България.

Член на УС на Българската Стопанска камара и на НС на НСНИ-Национално движение недвижими имоти.

Има 25 годишен опит като консултант, мениджър и преподавател в международни и български компании и университети, в които е управлявал и обучавал екипи за работа по инвестиционни проекти и 15 годишен такъв като член на управителните органи на български и международни професионални и браншови организации.

Иван Велков e икономист, завършил Столичният Университет по икономика и бизнес в Пекин. Курсове и специализации в Пекинският университет по езици и култура, Национална програма Управленски умения към БУП и Политически науки към Съвета на Европа, както и

NAR-Националната асоциация на реалторите (CIPS), IREM-Международният институт по управление на недвижими имоти (CPM). Бил е управител на Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт България, регионален партньор в Колиърс Югоизточна Европа, регионален директор в Райфайзенбанк България и управител на Райфайзен имоти, както и преподавател ,,Управленско консултиране”, катедра ,,Мениджмънт на недвижима собственост”, Бизнес факултет УНСС.

Share This Speaker