Ивана Гаджич

Ивана Гаджич е президент на Управителния съвет на Загребската фондова борса и нейн изпълнителен директор. Tя е председател на Надзорния съвет на SEE LINK Skopje, юридическо лице, създадено през 2014 г. с цел създаване на регионална услуга за маршрутизиране на поръчки между България, Македония и Загребската фондова борса.

Ивана Гаджич започва кариерата си през 1998 г. в Плива АД. където работи до 2003 г. като ръководител операции на капиталовия пазар. Професионалният ѝ път минава и през водещи финансови институции в Хърватия и региона, като г-жа Гаджич е и член на Съвета на директорите на Македонската фондова борса от май 2021 г.

Share This Speaker