Ивайло Пенев, CFA, MBA

Ивайло Пенев е Изпълнителен директор на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Ръководи отдел „Управление на активи“.Професионалната му кариера започва през 2001 г. в Първа Източна Международна Банка АД (сега Интернешънъл Асет Банк АД). След кратък стаж като счетоводител е назначен в управление „Ликвидност, пазари и инвестиции“, където отговаря за търговията с дългови инструменти и валута. През 2004 г. се присъединява към екипа на групата ЕЛАНА, първоначално в отдел „Международни финансови пазари“ на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг, а от средата на 2007 г. става част от отдел „Управление на активи“ на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

Ивайло Пенев притежава магистърска степен по Финанси с профил „Банково дело“ от Университета за национално и световно стопанство в София, MBA степен от Vienna University Executive Academy и е сертифициран финансов анализатор (CFA). Изнасял е тематични лекции в Американския университет в Благоевград, лятното училище на Фондация „Атанас Буров“ и е бил хоноруван преподавател в магистърската програма по Финанси на Нов български университет – София.

Share This Speaker