Иво Боянов

Иво Боянов е част от екипа на Rabbit Solutions от 2023-та година. RabbIT Solutions е модерна, иновативна система, улесняваща процеса по спазване на постоянно променящите се и все по-фокусирани регулаторни изисквания. Софтуерът, насочен към борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, използва холистичен поглед към риска и се базира на възможностите на изкуствения интелект. Позволява оптимизиране и ускоряване на цялостния процес по клиентска идентификация, както и продължаващо пълно съответствие със съвременното законодателство, като предлага интуитивен и клиентски ориентиран интерфейс.

Иво е отговарял за обезпечаването на нормативното съответствие на финансови дружествата в България, Румъния, Испания и Полша, като е имал пряк контрол над местните звена по нормативно съответствие, с които координира изпълнението на фирмените политики и местните регулации. Отговарял е за развиващи се нови пазари в Европа и Северна Америка, привеждане в съответствие на процеси и продукти, изготвяне на политики, процедури и инструкции и контрол по тяхното изпълнение. Организирал и провеждал обучения за специализираните AML звена, отговори във връзка с регулаторни проверки, въпросници и комуникация с представители на надзорните органи и уведомления към ДАНС при съмнителни операции и клиентско поведение. Отговарял е за ключови дигитални проекти и осъществяване на достъпи до регистри и бази данни за идентификация и верификация на клиенти. Притежава магистърска степен по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

Share This Speaker