Иво Боянов

Иво Боянов е част от екипа на MFG от 2019-а г. В организацията отговаря за нормативното съответствие на картови и дигитални продукти като ръководител към Дирекция „Нормативно съответствие и защита на лични данни“. Притежава магистърска степен по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

В Групата на MFG oтговаря за обезпечаване на нормативното съответствие на дружествата в България, Румъния, Испания и Полша, като има пряк контрол над местните звена по нормативно съответствие, с които координира изпълнението на груповите политики и местните регулации. Иво отговаря още за развиващи се нови пазари в Европа и Северна Америка, привеждане в съответствие на процеси и продукти, изготвяне на политики, процедури и инструкции и контрол по тяхното изпълнение. Организира и провежда обучения за специализираните AML звена, организира отговори във връзка с регулаторни проверки, въпросници и комуникация с представители на надзорните органи и уведомява ДАНС при съмнителни операции и клиентско поведение. Отговаря и за ключови дигитални проекти и осъществяване на достъпи до регистри и бази данни за идентификация и верификация на клиенти.

Share This Speaker