Юлиан Лесев

Юлиян има над 20 години опит в проектирането и изграждането на корпоративни системи с фокус върху практическото внедряване на новите и нововъзникващи ИТ технологии. Той помага на бизнеса и ИТ да се разбират помежду си. Юлиян обогатява ИТ екипите, като им дава способността да отговарят на бизнес изискванията, както и на изискванията към бизнеса и по този начин предоставя възможност за постигане на бизнес целите. Някои от специалностите на г-н Лесев включват resilience, Network, Compute, SAN, Linux, Solaris, Storage и др.

Share This Speaker