Калин Димчев

Калин Димчев е част от регионалния лидерски екип на Microsoft от 2017 г. Към момента изпълнява ролята на Country Manager на регион „Адриатикс“, включващ 9 пазара (Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Северна Македония, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора) и Country Manager за България. Има над 20-годишен опит в управлението, лидерството и продажбите, събран в стартъпи, публични компании и международни бизнес организации от различни индустрии. Запален е по решаването на важни бизнес проблеми с иновативни облачни и AI технологии. Стилът му на управление насърчава култура на доверие, развитие и работа в екип.

Share This Speaker