Калин Христов

Калин Христов е финансов експерт. Бивш подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка от 23 октомври 2009 г. Избран на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за втори шестгодишен мандат, считано от 24 октомври 2015 г.

Образование

1992 – 1996

Магистър по макроикономика, „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София;

1986 – 1990

Средно образование, „Техникум по механоелектротехника”, гр. Плевен.

Професионален опит

От октомври 2009

Подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, и член на Управителния съвет на Българската народна банка от 23 октомври 2009 г.;

Избран на 29 юли 2015 г. от 43-тото Народно събрание за втори 6-годишен мандат, считано от 24 октомври 2015 г.;

Март – май 2013

Министър на финансите, Служебно правителство;

2003 – 2009

Съветник на управителя на БНБ;

2002 – 2003

Съветник на подуправителя, ръководещ управление „Емисионно”, БНБ;

Септември – декември 2001

Икономист в Centre for Central Banking Studies, Bank of England;

2001 – 2004

Главен асистент, катедра „Финанси”, „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София;

2001 – 2002

Главен експерт, дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, управление „Банково”, БНБ;

1999 – 2000

Експерт, дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, управление „Банково”, БНБ;

1997 – 1999

Експерт, дирекция „Стратегически изследвания и прогнози”, управление „Банково”, БНБ;

1997 – 2000

Асистент, катедра „Икономикс”, „Университет за национално и световно стопанство”, гр. София.

Други професионални дейности

От октомври 2020 г.

Член на Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП);

От септември 2013

Председател на Съвета на директорите на „Борика – Банксервиз” АД;

От януари 2011

Член на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск (ЕCСР);

От юни 2010

Председател на Съвета на директорите на „Дружество за касови услуги” АД;

2009 – 2014

Председател на Съвета на директорите на „Печатница на БНБ” АД;

От октомври 2009

Алтернативен управител в Генералния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ);

Член на Комитета по международни отношения на Eвропейската система на централните банки (ЕСЦБ);

Член на Икономическия и финансов комитет към Съвета на ЕС;

Член на Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет;

Съпредседател на работна група 11 „Икономически и паричен съюз”;

Председател на Инвестиционния комитет на БНБ;

2003 – 2009

Член на Комитета по парична политика на Европейската система на централните банки;

Член на работната група за присъединяване на българския лев към Валутен механизъм II;

2002 – 2009

Член на Инвестиционния комитет на БНБ.

Публикации

Автор на множество самостоятелни публикации в страната и чужбина в областта на макроикономиката, паричната политика, паричен съвет, икономически и паричен съюз и въвеждането на еврото в България, както и съавтор в статии и публикации на икономическа и финансова тематика.

Share This Speaker