Калоян Стайков

Калоян Стайков е главен икономист в Института за енергиен мениджмънт от юли 2021 г.

Преди това, в продължение на десет години е разпознаваем анализатор от експертната структура на Института за пазарна икономика, където се занимава с анализи в сферата на публичните финанси, енергетиката, бизнес средата, здравеопазването. Преди да се присъедини към екипа на ИПИ, работи като икономист в Центъра за икономическо развитие.

Той е част от група експерти и икономисти, които от години настояват за засилване на конкуренцията в енергетиката до пълната ѝ либерализация. Автор е на редица публикации и анализи в тази посока, сред които: „Интегриране на производителите на електроенергия с дългосрочни договори на пазара” и „Регулаторна политика в сектор „Електроенергетика” през 2013 – противоречаща на нормативната уредба и на здравия разум”.

Той е член и зам.-председател на Българската макроикономическа асоциация. Магистър по Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги и притежава бакалавърска степен по международна икономика и бизнес със специализация финанси от Амстердамския университет, Холандия

Share This Speaker