Камен Колчев

Камен Колчев е Председател на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг. Професионалната му кариера във финансовия сектор започва през 1991 г. с учредяването на ЕЛАНА, която над 20 години по-късно вече е група от компании на челни пазарни позиции в своите сектори. Камен Колчев активно участва във формирането и развитието на инвестиционните процеси и финансовия пазар в България.

Понастоящем оглавява работни комитети по финансова политика, и енергетика в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). До края на 2014 г. Колчев е член на УС на организацията. Бил е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) от основаването на асоциацията до 2008 г.

Share This Speaker