Катерина Кирова-Миланова

Катерина Кирова-Миланова e „Мениджър корпоративни комуникации и устойчиво развитие“ в ЗАГОРКА АД.

Катерина Кирова-Миланова има богат международен опит в комуникациите в различни сфери – телекомуникации и IT, културен мениджмънт, ритейл и бързооборотни стоки, натрупан през последните 20 години. През последните седем години е в екипа на ЗАГОРКА АД, част от корпорацията HEINEKEN, в ролята на Мениджър Корпоративни комуникации и устойчивост. Катерина отговаря за корпоративните връзки, комуникацията на марките от богатото портфолио на ЗАГОРКА АД, както и за стратегията за устойчиво развитие – „Създаваме по-добър свят“, чрез която засилва и утвърждава имиджа на една от най-зелените компании в България. 

 

Share This Speaker