Катина Пейчева

Започва професионалното си развитие в Българската фондова борса. Има над 18 годишен опит в сферата на взаимните фондове, като част от екипа на ОББ Асет Мениджмънт. От 2007г. поема ръководни функции в дружеството, което през 2020 г. преминава успешна интеграция и вече е част от Групата на КВС Асет Мениджмънт НВ, Белгия.

Share This Speaker