Константин Киров

Константин Киров е част от екипа на ПроКредит Банк от 2014 г. и в момента е Ръководител отдел „Опазване на околната среда и зелени проекти“. Започва работа в Банката като Експерт Връзки с клиенти – Средни предприятия веднага след завършване на висшето си образоване. Пренася преките си впечатления от работата с клиенти към създаването на стратегически решения за устойчива околна и социална среда. През 2019 г. оглавява отдел „Опазване на околната среда и зелени проекти“. От тогава насам делът на зеления кредитен портфейл на Банката достига рекордни за страната резултати. ПроКредит Банк утвърждава позицията си на пионер и лидер в предлагането на финансиране за природосъобразни и енергийно-ефективно продукти.

Share This Speaker