Красимира Коджаманова

Красимира Коджаманова, CFA (по баща Паунина) е изпълнителен директор в „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД. Професионалната й кариера започва със стажове в „УниКредит Лизинг“ АД (2007 г.), „Райфайзенбанк (България)” ЕАД (2011 г.) и „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД (2012 г.). От 09.2012 г. до 01.2013 г. е работила като финансов анализатор в УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД. От м. февруари 2013 г. е портфолио мениджър и инвестиционен консултант в УД “Селект Асет Мениджмънт” ЕАД. От 10.2016 г. до 02.2020 г. е ръководител звено „Управление на портфейли и КИС“ в УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД. От м. Февруари 2020 г. е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.
Красимира Коджаманова има висше икономическо образование: бакалавърска степен по „Финанси“, Университет за национално и световно стопанство (2008 – 2012 г.) и магистърска степен по “Финансов мениджмънт”, Университет за национално и световно стопанство (2012 – 2013 г.). Тя е лицензиран инвестиционен консултант, притежаваща сертификат за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант по решение на КФН № 379 – ИК/ 09.01.2013 г. От м. Август 2016 г. тя е сертифициран финансов анализатор (CFA).
През 2019 г. и 2022 г. е член на Practice Analysis Working Body, инициатива, подпомагаща Education Advisory Committee към CFA Institute за целите на обновяване на учебната програма.
През 2016 г. е ментор и лектор в Лятното училище по инвестиции на фондация „Атанас Буров“, а от 2018 г. насам е и организатор и академичен координатор на инициативата. От 09.2021 г. е настоятел на фондация „Атанас Буров”.

Share This Speaker