Кристиян Атанасов

Кристиян Атанасов заема длъжността Директор „Бизнес развитие и изкупуване на електроенергия“ в КЕР ТОКИ ПАУЪР АД. 

Кристиян е заемал множество ключови роли в енергийния сектор включително директор Корпоративни продажби и ръководител Направление продажби в ЧЕЗ Електро България АД. Има опит в корпоративните продажби, стратегическото планиране и управлението на взаимоотношенията с клиенти.

В настоящата си роля отговаря за развитието и имплементирането на стратегии за изкупуване на енергия на КЕР ТОКИ ПАУЪР – лидер в търговията с чиста енергия в България. С дълбоко разбиране на динамиката на енергийния пазар и регулаторните рамки, и експертиза във ВЕИ сектора, Кристиян е двигател в инициативите на компанията за подобряване на ефективността и увеличаване на ВЕИ енергията в общия енергиен микс. 

 

 

Share This Speaker