Любомила Йорданова

Съосновател и главен изпълнителен директор на Plan A, Берлин. Водещата цел на компанията е да използва силата на данните и новите технологии, за да се бори с промените в климата. Любомила е и съосновател на Greentech Alliance, общност от над 1300 стартиращи фирми, които са свързани с над 500 консултанти от рискови капитали, медии и бизнес. Преди Plan A тя е работила в инвестиционното банкиране, рисков капитал и финтех в Азия и Европа. Тя е отговорен лидер на BMW, Marshall Fund Fellow 2021, 100 Top Women in Germany 2020 (Focus Magazin), Top 50 Women in Tech in Germany 2021 (Handelsblatt), и Obama Leader Europe 2022.

Twitter: @planaearth / @lubomilaj
Instagram: @planaearth /@lubomila.earth
Facebook: www.facebook.com/planaearth
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ljordanova/

Share This Speaker