Мартин Търпанов

Мартин Търпанов е професионален дилър на дългови финансови инструменти с 15 години опит на световните пазари. Работил е за няколко утвърдени финансови институции като Societe Generale Expressbank и Raiffeisenbank и има завидни познания по много от водещите финансови направления, като например корпоративни финанси, управление на активи, управление на портфолио и управление на риска, инвестиционно банкиране и други. Мартин притежава няколко професионални лиценза и сертификати, сред които и лиценз за инвестиционен консултант и лиценз за брокер, издадени от българската Комисия за финансов надзор.

 

Share This Speaker