Мартин Владимиров

Мартин Владимиров работи в сферата на енергийната сигурност на Европа и Балканите, енергийния преход, алтернативните енергийни технологии и геополитическите измерения на енергийните и финансовите пазари, както и по руското и китайското икономическо влияние в Европа.

Преди това е работил като енергиен консултант към международната компания „The Oil and Gas Year ”, където пише енергийни доклади за страните от Централна Азия и Близкия изток, фокусирайки се върху петролните и газовите сектори. Мартин Владимиров започва кариерата си като икономически и енергиен анализатор към CEE Market Watch, където подготвя кратки ежедневни доклади по най-важните енергийни и икономически теми в Иран, Централна Азия и Южен Кавказ.

Бил е независим консултант по няколко проекта за “Шел“ и Центъра Белфър към университета Харвард, свързани с анализ на производството и потреблението на природен газ в Персийския залив и Близкия изток. Той е и афилииран експерт към Европейския геополитически форум в Брюксел.

В университета “Джонс Хопкинс“ е и асистент в департамента по международни отношения, където води семинари по теория на международната сигурност.

Образование:

  • Магистър по енергийна сигурност и международни отношения от Центъра за върхови международни изследвания към университета „Джонс Хопкинс“, Вашингтон, САЩ
  • Бакалавър по икономика и политически науки от университета „Аделфи“, Ню Йорк, САЩ

    Езици:

English, Deutsch, Русский, Español

Share This Speaker